CZYNNIKI WEWNĄTRZUSTROJOWE

Nowotwory nie są dziedziczne, dziedziczy się jednak pewną skłonność do ich powstawania. Dużą rolę odgrywają cechy gatunkowe, rasowe i konstytucjonalne. Czynniki te mogą również wpływać na większą czy mniejszą skłonność ustroju do rozplemu nowotworowego w następstwie działania właściwych czynników etiologicznych. Tak np. świnka morska jest stosunkowo niepodatna na powstawanie nowotworów w przeciwieństwie do myszy, u której bardzo łatwo powstaje rak. U żab nowotwory w zasadzie nie występują. Istnieje również pewna konstytucjonalna i osobnicza skłonność ustroju w obrębie jednego gatunku do powstawania nowotworów. Doświadczalnie udało się wyhodować np. szczep myszy rakowatych, u których rak występował u 100% osobników.

U ludzi trudniej wykazać osobniczą skłonność do nowotworów. Wyraża się ona jednak niekiedy w rodzinnym ich występowaniu. Tło ustrojowe przejawia się poza tym w skłonności do pewnych nowotworów w zależności od płci. Tak np. rak żołądka wstępuje przede wszystkim u mężczyzn, podobnie jak rak płuc czy warg rak sutka natomiast – głównie u kobiet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *