Czynniki fizyczne

Czynniki fizyczne. Z czynników fizycznych największą rolę w powstawaniu nowotworów odgrywa energia promienista – promienie Roentgena, radu i innych pierwiastków promieniotwórczych oraz promieniowanie powstające przy wyzwoleniu energii jądrowej. Znane były od dawna częste stosunkowo przypadki raka u robotników w kopalniach rud uranu. Podobnie często powstają nowotwory1 u pracowników przychodni rentgenowskich, którzy nie zachowują właściwej ostrożności. U tych mieszkańców Hiroszimy i Nagasaki, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej, obserwowano po kilku latach w dużym procencie przypadków występowanie różnych nowotworów lub chorób typu nowotworowego (białaczka). Spostrzeżenia te zostały potwierdzone w doświadczeniach na zwierzętach.

Z czynników fizycznych odgrywa również rolę energia cieplna. Znane są interesujące przypadki raka skóry piersi występujące u mieszkańców Syberii, którzy noszą na piersiach woreczki z ciepłym popiołem.

W powstawaniu nowotworów mogą brać udział niekiedy czynniki me-chaniczne – długotrwałe drażnienie, urazy i inne. Przykładem takiego nowotworu jest np. rak wargi u palaczy fajki, mimo że w tym przypadku odgrywają rolę jeszcze inne czynniki. Doświadczalnie udało się wywołać raka przez długotrwałe karmienie szczurów specjalnym, nie oczyszczonym owsem, którego łuseczki wbijają się w śluzówkę przełyku i żołądka. Czynniki mechaniczne, podobnie jak czynniki termiczne, przyczyniają się do powstawania nowotworów pośrednio przez zapalne podrażnienie tkanek i związane z tym procesy odrostu i rozrostu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *