Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne, Do niedawna wyniki badań wykazywały,, że nowotwory nie są ani zakaźne, ani zaraźliwe, Izn. nie są wywoływane- przez żywe czynniki biologiczne. W doświadczeniach na kurczętach udało się jednak otrzymać pewien typ nowotworu (mięsak kurzy Roussa), który można, przenieść na inne kurczę przez wstrzyknięcie mu wyciągu z tego nowotworu,, przesączonego przez sączki bakteryjne stąd powstało przypuszczenie, że odgrywają tu rolę przesączalne mikroorganizmy – wirusy. Podobnie pewien typ raka sutka u myszy może być przenoszony na potomstwo z mlekiem matki. Myszy karmione mlekiem zdrowej myszy niezapadały na raka, mimo że pochodziły od .myszy chorej. Przypuszcza się więc, że w mleku matki rakowatej znajduje się wirus rakotwórczy.

Wirusowa teoria powstawania innych nowotworów, zwłaszcza u ludzi, nie została ostatecznie udowodniona, chociaż zyskuje coraz bardziej na znaczeniu dzięki badaniom genetycznym. Okazało się bowiem, że żywa komórka zmienia swoje właściwości dziedziczne, jeśli zostaną jej wszczepione obce cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego, z którego, jak wiadomo, utworzone są chromosomy. Wirus przenikając do wnętrza komórki, dostarcza jej obcego kwasu dezoksyrybonukleinowego. Z tą chwilą komórka dokonuje procesów syntezy w odmienny sposób niż dotychczas. Na tym może polegać istota przekształcenia komórki prawidłowej w nowotworową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *