Czas działania po jednorazowej dawce

Czas działania po jednorazowej dawce: A – początek, B – szczyt, C – całkowity lek macierzysty aktywny metabolit tg s – biologiczny okres póltrwania w osoczu krwi

Wszystkie ACE-I i ich metabolity wydalają się przez nerki. Wyłącznie w ten sposób wydalają się: enalapryl, peryndopryl, libenzapryl i lizynopryl, a kaptopryl, benazepryl, cylazapryl i zofenopryl w ponad 80%. Fozynopryl jest wydalany przez nerki (44%) i przez przewód pokarmowy (46%). Ogólnie jednak czynność nerek decyduje o szybkości wydalania tych leków i dlatego w dawkowaniu należy brać pod uwagę wielkość klirensu kreatyninowego.

Kinetyka ACE-I nie zależy istotnie od płci i wieku leczonej osoby, chociaż na ogół jest wolniejsza u osób starszych. Niektóre leki, np. benazepryl, mają farmakokinetykę identyczną u ludzi młodych i w wieku podeszłym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *