Bóle i zawroty głowy

Bóle i zawroty głowy, występujące często w czasie ich stosowania, przy dużym nasileniu mogą uniemożliwiać leczenie. Spadek ciśnienia krwi związany z ich podawaniem może, przy współistnieniu miażdżycy tętnic mózgu, prowadzić do niedokrwienia mózgu. Objawy podrażnienia przewodu pokarmowego występują rzadko. Używanie alkoholu w czasie leczenia związkami azotowymi może doprowadzić do niebezpiecznego spadku ciśnienia krwi.

Problemem klinicznym w czasie przewlekłego stosowania azotanów może być powstawanie zjawiska tolerancji, w wyniku którego działanie tych leków maleje lub całkowicie znika. U podstawy tego zjawiska leży niedobór w ścianie naczynia grup sulfhydrylowych (SH), których źródłem jest cysteina. Grupy SH są nieodzowne do przekształcania azotanów w tlenek azotu. Istotną rolę w rozwoju tolerancji przypisuje się też czynnikom neurohumoralnym. Najlepszym sposobem przeciwdziałania wystąpieniu tolerancji jest stosowanie przerw w dawkowaniu, wynoszących 8-12 h.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *