BIAŁACZKA

Białaczka (leukaemia) jest to schorzenie układu krwiotwórczego polegające na nieograniczonym i niepohamowanym rozroście atypowych, niedojrzałych krwinek białych. W białaczce krwinki typu granulocytów zaczynają się wytwarzać nie tylko w szpiku kostnym, gdzie są produkowane w warunkach prawidłowych, ale również w śledzionie, wątrobie i węzłach chłonnych, w których normalnie były wytwarzane tylko w życiu płodowym. Krwinki typu limfocytów, które w warunkach fizjolo-gicznych wytwarzały się głównie w węzłach chłonnych i śledzionie, są produkowane w przypadku białaczki również w wątrobie i szpiku.

Białaczka jest chorobą ciężką, zasadniczo nieuleczalną i prowadzi prędzej czy później do śmierci. Etiologia i patogeneza białaczki nie jest dostatecznie znana. Jest to w każdym razie schorzenie typu nowotworowego. Białaczka rozwija się bowiem pod wpływem tych samych czynników, które wywołują nowotwory (ciała rakotwórcze, pierwiastki promieniotwórcze, promienie Roentgena). Poza tym pewne wyniki lecznicze w białaczkach uzyskujemy pod wpływem tych samych czynników, które powodują rozpad nowotworów (promienie Roentgena, pierwiastki promieniotwórcze, antymitotyki). Jednakże białaczki różnią się od nowotworów przede wszystkich tym, że rozrost białaczkowy dotyczy jednocześnie całego układu krwiotwórczego, podczas gdy inne nowotwory rozwijają się zwykle z jednego ogniska pierwotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *