Bardzo trudno jest sprecyzować definicję wstrząsu

Najbardziej istotnym objawem jest postępująca zapaść krążeniowa. Ciśnienie krwi obniża się, krążenie krwi ulega zwolnieniu, a równocześnie występuje charakterystyczne zagęszczenie krwi wskutek ucieczki osocza do tkanek. Zwolnienie obiegu krwi nie zabezpiecza właściwej dostawy tlenu do tkanek. Komórki ,,duszą się”. Postępujące niedotlenienie doprowadza do ich uszkodzenia i do zaburzeń przemiany materii. W tych warunkach dochodzi do porażenia ośrodkowego układu nerwowego (ośrodka oddechowego i naczynioruchowego) i zejścia śmiertelnego.

Bardzo trudno jest sprecyzować definicję wstrząsu. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to w każdym razie stan związany z odczynowością ustroju. Wstrząs uważa się za odczyn całego ustroju na działanie bodźców, przekraczających jego możliwości przystosowawcze. Śmierć we wstrząsie nie jest uzasadniona ani uwarunkowana stopniem zniszczenia ustroju. Jest jednak następstwem nieekonomicznej obrony ustroju przed czynnikiem szkodliwym. Ustrój przyzwyczajony do utrzymywania stałości swojego środowiska wewnętrznego nie umie z tego zrezygnować, nawet za cenę własnego życia, mimo że często sam czynnik szkodliwy nie spowodowałby aż tak poważnych następstw.

W patogenezie wstrząsu główną rolę wydają się odgrywać dwa czynniki – nerwowy i toksyczny. Najbardziej przekonującym dowodem znaczenia czynnika nerwowego jest możność wywoływania eksperymentalnego wstrząsu nerwowo-pochodnego – odpowiednika wstrząsu psychicznego u ludzi. U niektórych zwierząt, np. królików, przestrach może wywołać śmiertelny wstrząs. Znany jest wypadek śmierci jelenia, którego złapano żywcem i próbowano unieruchomić do doświadczenia. Dużo trudniej jest wywołać wstrząs u zwierząt niższych, z mało rozwiniętym układem nerwowym (żaba). Wyłączenie u nich układu nerwowego np. za pomocą narkotyków, wycięcia mózgu, przecięcia rdzenia, blokady nowokainowej zmniejsza na-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *