admin

SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOPOCHODNE

Skazy krwotoczne naczyniopochodne powstają na tle zwiększenia przepuszczalności i łamliwości śródbłonka naczyniowego. Drobne naczynia krwionośne pękają pod wpływem nieznacznych urazów lub nawet samoistnie, co prowadzi do punkcikowatych wylewów krwawych w całym ustroju. Skazy naczyniopochodne powstają na tle:

– 1) awitaminozy C i P, np. w gnilcu, którego cechą charakterystyczną jest między innymi krwawienie dziąseł – 2) chorób zakaźnych, np. duru plamistego i innych chorób przebiegających z krwotoczną osutką

Czytaj dalej

Zapalenie ropne

Zapalenie ropne w głębi tkanek może występować w postaci ograniczonego ogniska lub też może się szeroko rozlewać. Zapalenie ropne rozlane, toczące się w wiotkiej tkance łącznej, nazywamy ropowicą (phlegmone). Ropowica jest wyrazem zarówno znacznej zjadliwości drobnoustrojów, jak też nieskuteczności obrony organizmu, ustrój bowiem nie jest w stanie ograniczyć i zlokalizować ogniska zakażenia.

Czytaj dalej

Vasculat-Depot

Stosuje się doustnie 12,5-25 mg 3-4 razy dziennie, domięśniowo 50-100 mg. Pochodne hydrazynoftalazyny. Działają bezpośrednio na mięśnie gładkie i silnie rozszerzają naczynia krwionośne, zmniejszają opór obwodowy i wyraźnie obniżają ciśnienie tętnicze. Z przewodu pokarmowego i tkanki podskórnej wchłaniają się dobrze.

Znalazły zastosowanie tylko w leczeniu nadciśnienia w skojarzeniu z innymi lekami, a ostatnio również jako leki uzupełniające (oprócz leków moczopędnych i glikozydów naparstnicy) w leczeniu niewydolności krążenia. Nie zmniejszają przepływu krwi przez nerki, mogą więc być stosowane w nadciśnieniu przebiegającym z upośledzeniem czynności nerek. Są stosowane w średnio ciężkich postaciach nadciśnienia, zwykle w skojarzeniu z lekami moczopędnymi lub lekami sym- patykolitycznymi. Objawami ich działania niepożądanego są: częstoskurcze, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, a po długim stosowaniu w dawkach większych od 150 mg/24 h objawy tocznia trzewnego. Stosowane są 2 pochodne hydrazynoftalazyny: dihydralazyna i todralazyna.

Czytaj dalej

Układ przywspółczulny

Jak wynika z powyższego zestawienia, układ współczulny zwiększa procesy dysymilacji i pobudza te wszystkie czynności, które są niezbędne w aktywnym życiu, w pracy, walce, niebezpieczeństwie, hamuje zaś czynności narzędów, które nie są niezbędne w tych warunkach (,,układ czuwania, pracy i walki”).

Układ przywspółczulny hamuje przeważnie czynności związane z pracą i stanami emocjonalnymi. Wzmaga zaś procesy asymilacji i odnowy, pobudzając te czynności, które służą procesowi przyswajania („układ snu, spoczynku i odbudowy”).

Czytaj dalej

Limfocyty

Limfocyty, których jest średnio 25-30% w stosunku do ogólnej ilości krwinek białych, powstają w ośrodkach rozmnażania tkanki limfatycznej (węzłach chłonnych, śledzionie, kępkach Peyera, migdałkach itp.). Komórką macierzystą limfocytów jest limfoblast. Limfocyty mają małe zdolności do fagocytozy i ruchu pełzakowatego. Wytwarzają natomiast wiele fermentów i przeciwciał, spełniając dzięki temu dużą rolę w odporności.

Czytaj dalej

Streptokinaza może spowodować:

Przeciwwskazania do jej stosowania omówiono we wstępie. Nie należy jej również stosować po świeżo przebytych zakażeniach paciorkowcami (do 3 miesięcy) i u chorych uprzednio już (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) leczonych streptokinazą.

Streptokinaza może spowodować: wystąpienie objawów alergicznych, zaburzeń żołądkowo-jelitowych, podwyższenie temperatury ciała, bóle głowy, rzadziej leukocytozy z neutrofilią i limfopenią. W razie przedawkowania i wystąpienia krwawień należy podawać fibrynogen i inhibitory fibrynolizy (EACA – kwas epsilenoaminokapronowy, PAMBA – kwas p-aminometylobenzoesowy lub AMCHA – kwas /)-aminometyloheksanokarbonowy).

Czytaj dalej

Zapalenia uszkadzające

Zapalenia uszkadzające mogą być ostre lub przewlekłe. W zapaleniach ostrych następuje tak szybki rozpad miąższu danego narządu, że niekiedy brak jest odczynowych procesów wytwórczych. W zapaleniach przewlekłych rozpad miąższy jest powoi- niejszy i występuje równocześnie rozrost tkanki łącznej, śródmiąższowej, która uciska na miąższ powodując jego zanikanie.

Czytaj dalej

Molsydomina szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym

Molsydomina szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym lub podjęzykowym. Podana podjęzykowo działa prawie natychmiast, a doustnie po 20 min. Może też być stosowana dożylnie. Szczytowe stężenie w surowicy krwi występuje w ciągu 30-60 min, t0 5 wynosi 1-1,5 h. Metabolity w ponad 90% wydalają się przez nerki, a pozostała ich część z kałem.

Czytaj dalej

Nowotwór

Nowotwór rozrasta się na podłożu macierzystej tkanki prawidłowej, z której wyodrębnia się ze względu na różnice biologiczne i morfologiczne. W niektórych przypadkach można dostrzec stopniowe narastanie tych różnic (zwłaszcza morfologicznych), co określamy nazwą nowotworzenia lub rakowacenia. Takie wczesne okresy wytwarzania się tkanki nowotworowej są łatwiejsze do zlikwidowania niż w pełni rozwinięty proces nowotworowy.

Czytaj dalej

Według teorii mutacyjnej

Według teorii mutacyjnej komórka nowotworowa powstaje przez tzw. mutacje (przekształcenie) genów w komórce dotychczas prawidłowej. Na skutek mutacji zmienia się zespół cech dziedzicznych, a tym samym i przemiana materii komórek.

Mutacje mogą powstać na skutek działania różnych czynników omówionych wyżej jako czynniki etiologiczne. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj wirusom i energii promienistej.

Czytaj dalej