Atypowość komórek nowotworowych

Atypowość komórek nowotworowych (wg Ruszczewslciego). ponadto niekiedy odmienny typ przemiany materii nowotworu w porównaniu z podobną tkanką prawidłową, jak też odrębność w składzie chemicznym komórek nowotworowych. Stwierdzono np. odmienny skład białek cytoplazmy komórek nowotworowych.

– 4. Przeszczepiał n ość. Niektóre nowotwory można przeszczepiać na zwierzęta z jednego osobnika na drugiego, bez zmiany właściwości tkanki nowotworowej. Takich właściwości nie ma tkanka nienowotworowa. Należy jednak podkreślić, że przeszczepianie udaje się jedynie w warunkach laboratoryjnych i to w stosunku do niektórych tylko nowotworów. Samorzutnie nowotwory nie przenoszą się z osobnika na osobnika.

– 5. Niezdolność do przeksz tałcania się w tkankę prawidłową. Proces nowotworowy jest nieodwracalny. Nowotwory mogą powstać z każdej tkanki. Statystycznie stwierdza się jednak, że najczęściej rozwijają się z tkanki nabłonkowej: z nabłonka błon śluzowych, z nabłonka gruczołowego i z naskórka, przy czym. stwierdza się, że nowotwory występują stosunkowo często w miejscach narażonych na bodźce drażniące, np. na wardze, części pochwowej macicy, w błonie śluzowej żołądka i in. Punktem wyjścia nowotworu są zwykle komórki roz-rodcze danej tkanki (np. warstwa rozrodcza naskórka).

Nowotwory występują najczęściej u ludzi starszych, tzn. zwykle między 45 o 65 rokiem życia. Stosunkowo rzadko występują u dzieci, z wyjątkiem dość częstych u dzieci nowotworów mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *