Allopurynol

Allopurynol lub prokainamid, stosowane łącznie z ACE-I, mogą prowadzić do neutropenii lub nawet wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona. Natomiast leki immunosupresyjne mogą silniej uszkodzić układ krwiotwórczy. ACE-I wzmagają hipotensyjne działanie środków znieczulających, a stosowane łącznie z lekami neutralizującymi sok żołądkowy są gorzej wchłaniane. Indometacyna może osłabiać działanie ACE-I, zaś probenecyd zmniejsza wydalanie kaptoprylu przez nerki.

U chorych leczonych ACE-I i dializowanych z zastosowaniem błon poliak- rylonitrylowych może wystąpić reakcja anafilaktyczna. Preparaty ACE-I nie powinny być stosowane u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, gdyż mogą prowadzić do niewydolności nerek. U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych ACE-I zaleca się okresową kontrolę stężenia kreatyniny, mocznika i jonów potasowych w surowicy krwi. Stosowanie allopurynolu lub cymety- dyny łącznie z ACE-I może wywołać powikłania neurologiczne. ACE-I zmniejszają toksyczne działanie glikozydów naparstnicy, działają synergetycznie z azotanami oraz zapobiegają wystąpieniu ich tolerancji przy stosowaniu przewlekłym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *