Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA). Jest proteazą serynową otrzymywaną z białka ludzkiego przez rekombinację DNA. Przy braku włóknika w nieznacznym tylko stopniu aktywuje plazminogen. Natomiast bardzo silnie aktywuje plazminogen związany z włóknikiem. W warunkach fizjologicznych, przy stężeniu

– 5- 10 ng/ml, jego „włóknikoswoistość” uniemożliwia powstanie plazminy w krwi krążącej, co chroni przed uogólnioną fibrynolizą. Przy stosowaniu dawek terapeutycznych stężenie jego zwiększa się do 300-3000 ng/ml, co nie chroni przed powikłaniami krwotocznymi. Jest metabolizowany w wątrobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *