W napadzie dusznicy bolesnej podanie szybko działającego leku z tej grupy jest postępowaniem z wyboru. Do profilaktyki napadów nadają się związki o przedłużonym działaniu. Nawet przy braku pewności, czy napad bólu wieńcowego nie jest wyrazem zawału serca, celowe jest podanie azotanu. Ustąpienie lub zmniejszenie się bólu nie ma jednak istotnej wartości diagnostycznej dla wykluczenia zawału, jak to zwykło się uważać dawniej.

W przewlekłej niewydolności wieńcowej zastosowanie mają preparaty o przedłużonym działaniu. Podawanie ich ma na celu profilaktykę bólu wieńcowego oraz poprawę hemodynamiki krążenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *